Cvičení - obranná činnost

Obranné činnosti

 

A - Obranné činnosti jednotlivce

 Postoj a pohyb

 Cvičení 1

 Obranný postojObránci zaujímají na povel trenéra obranný postoj

 a) po obratu o 360 stupňů

 b) po kliku

 c) po výskoku

 Cvičení 2


Pohyb šikmo vpřed a vzad. Útočník drží v upažené ruce míč, obránce vybíhá šikmo vpřed, míč lehce vyráží a vrací zpět.

 Cvičení 3


Útočník kutálí míč stranou, obránce vyráží, přihrává míč útočníkovi a vrací se zpět.

 Cvičení 4

 

Cval stranou. Útočník dribluje po čáře volného hodu, zrychluje a zpomaluje. Obránce sleduje cvalem stranou (nekřížit nohy).

 Cvičení 5


Cval stranou do bodu 1 – výskok, start na 9 m, zpět, výskok, sprint na polovinu, výskok, cval stranou (cvičení z obou stran).

 Bránění hráče bez míče

 Cvičení 6

Bránění ve dvojicích

 - útočník A libovolně běží vpřed poklusem v mírných obloucích, obránce B ho sleduje,

 - útočník A prudce mění směr, zastavuje, vyráží vpřed a vzad, obránce B udržuje stále stejnou vzdálenost 1-3 m.

 Cvičení 7


Bránění ve dvojicích.

 - útočník A se snaží v určeném sektoru uvolnit kolem obránce B. Po uvolnění útočník a počká na obránce a dvojice pokračuje až do proniknutí do brankoviště. (pozn.: obránce B má ruce za zády, útočník cvičí uvolnění jednoúderovým driblinkem).

 Cvičení 8


Bránění ve trojicích.

 Obránci stojí ve vzdálenosti 1,5 m od útočníka A. Ten vyráží vpřed a vzad a snaží se tělem dotknout předpažené paže obránců. Který z obránců má první 10 doteků, střídá útočníka.

 Cvičení 9


Bránění ve trojicích.

 Útočník A má upaženo a snaží se dotknout obránců, kteří udržují vzdálenost (10 doteků).

 Cvičení 10


Bránění ve trojicích.

 Obránce sleduje těsně útočníka cvalem stranou nebo během a vyhýbá se metám.

 Cvičení 11


 Bránění ve trojicích.

 Trenér dribluje podél čáry volného hodu, obránci zaujímají správné postavení vzhledem k míči.

 Bránění hráče s míčem

 Cvičení 12


Obránce vyráží proti útočníkovi a snaží se atakovat útočníka v okamžiku převzetí míče nebo těsně po něm.

 Cvičení 13


Obránce vyráží a snaží se vypíchnout přihrávku na vybíhajícího útočníka.

 Cvičení 14


Obránce vybíhá zároveň s přihrávkou a snaží se zastavit útočníka nebo ho vytlačit do nevýhodného střeleckého úhlu.

 Cvičení 15


Dva hráči vybíhají k libovolně hozenému míč. Hráč, který je u míče dříve se stává útočníkem, druhý obráncem (cvičí 3 dvojice bez brankáře nebo s 1 brankářem).

 Cvičení 16


Obránci přistupují k hráčům s míčem. Postupně zapojit tři míče.

 Cvičení 17


Útočník přihrává pivotmanovi, který vrací zpět. Každou třetí přihrávku se obránce snaží získat. Pivot se nepohybuje. Obměna: Pivotman se s každou přihrávkou snaží uvolnit ke střelbě, obránce brání (4 hráči, bez brankáře)

 Cvičení 18


 Obránce přistupuje k útočníkovi, naznačujícímu střelbu, pak se vrací a brání útočníka B na brankovišti.

 Obránce přistupuje a snaží se vyhnout cloně, kterou staví pivotman B a bránit unikajícího útočníka A,

 Útočníci libovolně spolupracují ve vymezeném území. Obránce se snaží zabránit vstřelení branky i za cenu nedovoleného zákroku (7m hody neplatí, opakovat 10x, útočníci se střídají po každé akci.

 Blokování

 Cvičení 19


Obránci stojí zády ke střelcům. Trenér určuje optickým signálem střelce, kterého obránce blokuje.

 Cvičení 20


Obránce i střelec proti brankové tyči. Po vrácení přihrávky od blokaře B střílí střelec do volné poloviny branky. Blokař se snaží doběhnout a střelu blokovat. Pozn.: Nezapomínat na změnu postavení. Brankář chytá z výchozího postavení u vzdálenější tyče.

 Cvičení 21


 Obránci se snaží blokovat střelce ve výskoku. Útočník B se snaží bránit utvoření bloku.

 Bránění v prostoru

 Cvičení 22


Útočník A střílí na branku a pak s útočníkem B vyráží do protiútoku. Obránce 1 naznačuje vyražení k jednomu z útočníků a brankář musí volit správnou přihrávku Pak obránce 1 brání v zakončení protiútoku. jakmile útočníci doběhnou na 12 m, nastupuje obránce 2 a další dvojice útočníků. Obránci se střídají po 2 dvojicích.

 Cvičení 23


Trojice hráčů A vyráží proti dvojici obránců B (hráč č. 1 je mimo hřiště). Dokončí rychlý útok a po jeho zakončení a střele na branku brankář posílá celou trojici B do rychlého útoku proti dvojici C (jeden hráč je mimo). Dva z hráčů trojice A se mezitím připraví na středu hřiště bránit rychlý útok trojice C atd. Pozn.: brankář má u tyče připraven další míč.

  

B - Obranné kombinace

 Cvičení 24


Hráči cvičí ve trojicích. Útočníci si libovolně přihrávají, obránci zajišťují postupně vysunutého obránce.

 Cvičení 25


Na optické znamení trenéra, který stojí za brankou, naznačí jeden z útočníků střelbu. Obránce přistoupí a nechá provést útočníkovi únik jednoúderovým driblinkem. Při správném zajištění je útočník zastaven zajišťujícím obráncem. Pozn.: Trenér postupně zrychluje signály pro útočníky.

 Cvičení 26


Útočníci se libovolně kříží ve vymezených prostorech, obránci si je přebírají,

 - totéž ve trojicích

 - jeden z útočníků se pohybuje jako pivotman

 - totéž celé družstvo, později s 1 pivotmanem, útočníci se pohybují poklusem, obránci ukazují paží na hráče, kterého brání.

 Cvičení 27


Skupinový blok

 - Útočníci postupně naznačují střelbu a obránci tvoří dvoj– a trojbloky.

 - Všichni útočníci mají míč. na trenérův pokyn po 3 krocích střílí na branku. Obránci rychle reagují a staví dvoj- a trojbloky.

 - Herní forma. Vítězí ten obránce, který má po 2 min. nejvíce úspěšných bloků.

  

C - Obranné systémy

 Cvičení 28

 0 : 6

 Útočníci si přihrávají před čarou volného hodu s míčem za pohybu. Obránci se snaží správně přebírat a zajišťovat. Na pokyn trenéra se všichni hráči zastaví na míst, ten posoudí situaci a poukáže na chyby obrany (útočníci se pohybují poklusem, nestřílejí na branku). 

 Totéž, ale přidáme pivotmana, abychom ztížili přebírání.        

Pivotman:

-stojí,

-vybíhá za čáru vol. hodu a vrací se,

-pohybuje se na středu brankoviště a zapojuje se do hry,

 K pivotmanovi se na pokyn trenéra připojí na brankovišti zabíhající křídlo, střídavě z obou stran si mění místa.

 Cvičení 29

 1 : 5

 5 proti 5 na jednom brankovišti bez míče. Obránci si zvykají na větší prostor. Zapojíme pivotmana a platí branka dosažená z náskoku nad brankovištěm,

 5 útočníků s míčem proti 6 obráncům rozestavených v obr. systému 1:5. Hráči první obranné linie přistupují a zajišťují, vysunutý hráč brání v určeném prostoru.

 Cvičení 30

 1 + 5

 Dvě šestice bojují o míč v prostoru od volného hodu k brankové čáře. Dvojice sebrání osobně – na 20 přihrávek.

 

 Dva viditelně označení hráči (zvednuté paže, odlišný dres) se neustále staví do cesty obráncům a nutí je k rychlému vyhýbání.

 
Při řízené hře na jednu branku (obranný systém 1+5) je určen jeden z útočníků, který se nezapojuje do hry s míčem a staví opakovaně clonu obránci, který brání osobně. Po třech chybách útočníků se úlohy družstev vymění. Branka dosažená osobně bráněným hráčem platí za 3 branky.

 Cvičení 31

 2 : 4

 Proti obr. systému 2:4 si nejdříve přihrávají útočníci A a B. Vysunutí obránci přistupují, obrana zaujímá správné postavení (2-3 minuty, za získaný míč útočníci provádějí 3x klik).


Cvičení obdobné, ale přidáme hráče C a D a zvětšíme aktivitu obránců. Zdůrazníme pohyb křídelních obránců (3 min.).

 Zapojíme pivotmana, útočníci si libovolně přihrávají – bez výměny míst – obrana se snaží získat míč. (3 min., na písknutí trenér zastaví cvičení a opravuje chybné postavení obrany).

 Řízená hra na 3 chyby, platí branka z náskoku nad brankovištěm.