Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.

SHOWROOM

Šárka Raisová
Krhanická 360/26
Praha 4, 142 00

ZBOŽÍ V AKCI


O házené » Trenérské taktiky » Metodika tréninku » Testování pohybové výkonnosti

TESTOVÁNÍ POHYBOVÉ VÝKONNOSTI V HÁZENÉ

Jana Šafaříková a kolektiv – 1989 (aktualizováno)

A) TESTOVÁ BATERIE

 

1.  běh na 2 x 15 m

2.  driblink na 30 m

3.  hod míčem do dálky z místa

4.  pětiskok

5.  běh na 10 x 20 m

6.  dvanáctiminutový běh

7.  hloubka předklonu

8.  běh na 50 m

9.  hod plným míčem

10. skok daleký z místa

11. a) chlapci – opakované shyby

b) děvčata – výdrž ve shybu

12. leh – sed opakovaně

 

B) POPIS TESTŮ

 

Běh na 2 x 15 m

(test 1)

Materiální vybavení:

Hřiště na házenou, stopky nebo elektrická časomíra (fotobuňky), pásmo, lepící páska.

 

Příprava testu:

Dvěma rovnoběžnými čarami vyznačíme úsek 15 m. Při elektrické časomíře je ještě před startovní čarou ve vzdálenosti 0,5 m rovnoběžně s ní pomocná čára pro výchozí postavení testované osoby. Elektrická časomíra je v úrovni startovací čáry.

(obr. č. 1 – v příloze)

 

Činnost testované osoby:

a) Při měření stopkami:

Běží se souvisle dva 15 m úseky ve sportovní obuvi z polovysokého startu na zrakový signál, kterým je následující pohyb paže:

- upažit – připrav se

- vzpažit – pozor

- upažením připažit – vpřed

Hráč smí vyrazit opačným směrem až po dotyku nebo překročení vyznačené čáry jednou nohou.

 

b) Při měření elektrickou časomírou:

Běží se souvisle dva 15 m úseky ve sportovní obuvi z polovysokého startu. Hráč zaujímá postavení za pomocnou čárou, startuje sám po předběžném souhlasu osoby u elektrické časomíry. Hráč smí vyrazit opačným směrem až po dotyku nebo překročení vyznačené čáry jednou nohou.

 

Pravidla:

Test tvoří dvojí proběhnutí úseku předepsaným způsobem. Provádí se dvakrát proudovou metodou.

 

Hodnocení:

Čas od startovního povelu vpřed, u elektrické časomíry od proběhnutí roviny nad startovní čárou do proběhnutí druhého úseku s přesností 0,1 sekund u stopek a 0,01 sekund u elektrické časomíry. Kritériem výkonnosti v testu je lepší čas. Zapisují se výsledky obou pokusů.

 

Driblink na 30 m

(test 2)

Materiální vybavení:

Hřiště na házenou, míč na házenou odpovídající hmotností a rozměrem testované kategorii hráčů, stopky nebo elektrická časomíra, pásmo, lepící páska.

 

Příprava testu:

Dvěma rovnoběžnými čarami vyznačíme úsek 30 m. Při elektrické časomíře je ještě před startovní čarou ve vzdálenosti 0,5 m rovnoběžně s ní pomocná čára pro výchozí postavení testované osoby. Elektrická časomíra je v úrovni startovací čáry.

 

Činnost testované osoby:

a) Při měření stopkami:

Hráč startuje z hráčského střehu za startovní čárou na zrakový signál (pohyb paží – viz. test 1), v rukou drží míč. Vypouští jej z rukou současně s prvým krokem. Míč nesmí kulminovat nad temenem běžícího hráče. Po proběhnutí 30 m úseku musí hráč zakončit test chycením míče obouruč (míč může chytit nejdříve po proběhnutí cílem).

 

b) Při měření elektrickou časomírou:

Hráč startuje z hráčského střehu za pomocnou čárou sám po předběžném souhlasu osoby u elektrické časomíry (dále viz. a).

 

Pravidla:

Provádí se dvakrát proudovou metodou. Nesmí se porušit pravidlo hraní míčem.

 

Hodnocení:

Čas od startovního povelu vpřed, u elektrické časomíry od proběhnutí roviny nad startovní čárou do proběhnutí cílem s přesností 0,1 sekund u stopek a 0,01 sekund u elektrické časomíry. Kritériem výkonnosti v testu je lepší čas. Zapisují se výsledky obou pokusů.

 

Hod míčem do dálky z místa

(test 3)

Materiální vybavení:

Hřiště na házenou, 3 míče 1 kg pro kategorii mužů, starších a mladších dorostenců, pro ostatní kategorie 3 míče na házenou odpovídající hmotností a rozměrem testované kategorii, pásmo nejméně 25 m dlouhé.

 

Příprava testu:

Kolmo od odhodové čáry se položí na zem pásmo s číslicemi vzhůru. Ve vzdálenosti 20 m se vyznačí šíře výseče, tj. 3 m na každou stranu od pásma. Je-li k dispozici jen kratší pásmo, pokládá se nulová hodnota pásma do vzdálenosti 20 m od odhodové čáry a tato hodnota se přičítá. Doporučuje se pro rychlejší čtení vyznačit v těsné blízkosti pásma kolmé čáry (např. po 1 m) a u nich připsat číslicemi vzdálenosti  Medicinbaly a míče je třeba před testováním ověřit!

(obr. č. 2 – v příloze)

 

Činnost testované osoby:

Hází se od odhodové čáry z místa vrchním způsobem jednoruč. Při provádění hodu se hráč musí nepřetržitě dotýkat země aspoň částí jedné nohy (obdobně jako při 7 m hodu). Překročení čáry je možné až po odhodu.

 

Pravidla:

Hráč má tři pokusy bezprostředně za sebou. Hráč nesmí při hodu přešlápnout odhodovou čáru a míč musí padnout do výseče.

 

Hodnocení:

Zapisuje se délka jednotlivých hodů s přesností 10 cm. Vzdálenost se měří tak, že se vede myšlená kolmice od místa dopadu míče k pásmu. Při porušení některého pravidla testu se pokus započítává, ale neměří se. Kritériem výkonnosti v testu je nejlepší výkon.

 

Pětiskok

(test 4)

Materiální vybavení:

Hřiště na házenou, pásmo.

 

Příprava testu:

Pásmo se položí na zem číselnými údaji vzhůru. Nulová hodnota je na čáře, která určuje místo prvního odrazu.

 

Činnost testované osoby:

Hráč stojí za čárou, která určuje místo prvního odrazu s odrazovou nohou vpředu. V blízkosti pásma a bez nakročení překonává pěti skoky pouze z odrazové nohy co největší vzdálenost, poslední dopad může být obounož.

(obr. č. 3 – v příloze)

 

Pravidla:

Provádí se třikrát proudovou metodou.

 

Hodnocení:

Zapisuje se délka všech tří skoků s přesností 1 cm. Místem dopadu, které se zapisuje, je nejbližší část chodidla směrem k místu startu. Při porušení některého pravidla testu se pokus započítává, ale neměří se.

 

Běh na 10 x 20 m

(test 5)

Materiální vybavení:

Hřiště na házenou, stopky nebo elektrická časomíra.

 

Příprava testu:

20 m úsek je vyznačen středovou a brankovou čárou. Na středové čáře test začíná i končí.

 

Činnost testované osoby:

Běží se souvisle deset 20 m úseků, z polovysokého startu. Hráč smí pokaždé vyrazit opačným směrem až po dotyku nebo překročení vyznačených čar jednou nohou.

 

Pravidla:

Test tvoří deset proběhnutí úseku předepsaným způsobem. Provádí jeden nebo dva hráči současně. V případě, že hráč poruší pravidla testu nebo z jiných objektivních důvodů, pokus nedokončí, může hlavní rozhodčí testu výjimečně povolit nový pokus.

 

Hodnocení:

Čas od startovního povelu do proběhnutí 10. úseku s přesností 0,1 sekund u stopek a 0,01 sekund u elektrické časomíry. Zapisuje se výsledek jediného pokusu a ten je považován za kritérium výkonnosti.

 

Dvanáctiminutový běh

(test 6)

Materiální vybavení:

Lehkoatletická dráha, stopky. Při vyloučení testování na atletické dráze se využije házenkářské hřiště o rozměrech 40 x 20 m, na kterém se vyznačí okruh o délce 100m, 4 stojany nebo kužele.

 

Příprava testu:

Na atletické dráze se vyznačí křídou úseky po 50 m. Okruh na házenkářském hřišti se vyznačí stojany či kužely na vrcholech obdélníka.

(obr. č. 4 – v příloze)

 

Činnost testované osoby:

Hráč běží ve sportovní obuvi z vysokého startu individuálním tempem tak, aby uběhl za vymezenou dobu co nejvíce metrů. Běh lze prokládat chůzí. V 11. minutě a v 11. minutě 30 sekundě dostávají hráči informaci o tom kolik minut uběhli. Informace umožňuje upravit tempo běhu. Ve 12. minutě zazní signál a hráči se zastaví na místě, kam doběhli.

 

Hodnocení:

Počet naběhaných metrů s přesností 10 m. U každého hráče se zaznamenává (na pomocný záznamní arch) počet naběhaných kol čárkovací metodou ( | | | |  =  5 kol) a počet 50 m úseků, respektive 10 m úseků v nedoběhnutém kole. Nakonec se zapíše celkový počet metrů s danou přesností do archu pro záznam výkonů ve všech testech.

 

Hloubka předklonu

(test 7)

Materiální vybavení:

Lavička, měřítko.

 

Příprava testu:

Na lavičku se připevní měřítko tak, aby nulová hodnota měřítka byla v úrovni horní hrany lavičky.

 

Činnost testované osoby:

Výchozí polohou je mírný stoj rozkročný na lavičce za upevněným měřítkem (bosky), vzpaženo. Hráč vykonává zvolna hluboký předklon a snaží se konečky prstů dotknout měřítka co nejníže. V krajní poloze musí vydržet 2 sekundy.

 

Pravidla:

Nohy musí být v kolenou propnuté.

Kontrolu provádí testující tím, že si sedne na lavičku vedle testovaného hráče ve stejném směru, rukou uchopí koleno hráče tak, že má palec položený na čéšce a ostatní prsty pod kolenem. Test se opakuje třikrát bezprostředně za sebou.

 

Hodnocení:

Hloubka předklonu v cm vzhledem k úrovni stoje – pod úrovní jsou hodnoty kladné, nad úrovní záporné. Střední prsty určují hloubku předklonu. Kritériem výkonnosti je nejlepší pokus. Zapisují se všechny tři pokusy.

 

 

 

Běh na 50 m

(test 8)

Materiální vybavení:

Lehkoatletická dráha, stopky nebo elektrická časomíra.

 

Příprava testu:

Na atletické dráze se vyznačí 50 m úsek.

Při elektrické časomíře je ještě před startovní čarou ve vzdálenosti 0,5 m rovnoběžně s ní pomocná čára pro výchozí postavení testované osoby.

 

Činnost testované osoby:

a) Při měření stopkami:

Běží se ve sportovní obuvi z polovysokého startu na zrakový signál (pohyb paží viz. test 1)

 

b) Při měření elektrickou časomírou:

Běží se ve sportovní obuvi z polovysokého startu. Hráč zaujímá postavení za pomocnou čárou, startuje sám po předběžném souhlasu osoby u elektrické časomíry.

 

Pravidla:

Test se opakuje dvakrát. Mezi pokusy musí být minimálně 15 minut pauza. Hráč musí startovat z klidové polohy nikoliv z padavého startu.

 

Hodnocení:

Čas od startovního povelu vpřed, u elektrické časomíry od proběhnutí roviny nad startovní čárou do proběhnutí druhého úseku s přesností 0,1 sekund u stopek a 0,01 sekund u elektrické časomíry. Kritériem výkonnosti v testu je lepší čas. Zapisují se výsledky obou pokusů.

 

Hod plným míčem

(test 9)

Materiální vybavení:

Plný míč o váze 2 kg, pásmo, odhodová čára.

 

Příprava testu:

Pásmo se položí na zem číselnými údaji vzhůru. Nulová hodnota je na čáře, která určuje místo odhodu.

 

Činnost testované osoby:

Výchozí polohou je stoj rozkročný, čelem k místu odhodu, míč je v držení obouruč nad hlavou. Hráč provádí záklon, mírně pokrčí nohy v kolenou. Pohybem trupu a paží vpřed hází plný míč co nejdále před sebe. Nevyskakuje.

 

Pravidla:

Test se opakuje třikrát proudovou metodou. Hráč nesmí při odhodu přešlápnout odhodovou čáru.

 

Hodnocení:

Zapisuje se délka jednotlivých hodů s přesností 5 cm. Vzdálenost se měří tak, že se vede myšlená kolmice od místa dopadu míče k pásmu. Při porušení některého pravidla testu se pokus započítává, ale neměří se. Kritériem výkonnosti v testu je nejlepší výkon.

 

Skok daleký z místa

(test 10)

Materiální vybavení:

Pásmo, odrazová čára.

 

Činnost testované osoby:

Hráč stojí u odrazové čáry v mírném stoji rozkročném (na šířku chodidel). Hmitem podřepmo zapaží a odráží se do dálky se současným švihem paží vpřed. Poskok před odrazem není povolený.

 

Pravidla:

Test se opakuje třikrát proudovou metodou.

 

Hodnocení:

Vzdálenost místa dopadu od odrazové čáry s přesností 1 cm (měřeno kolmo na čáru odrazu). Kritériem výkonnosti je nejlepší pokus. Zapisují se všechny tři pokusy.

 

Chlapci - opakované shyby

(test 11)

Materiální vybavení:

Doskočná hrazda 230 – 250 cm vysoká o průměru žerdě 2 – 4 cm.

 

Činnost testované osoby:

Náskok v úchytu nadhmatem (testující hráč je ve svisu zklidněn – pomocníkem). Hráč vykonává na znamení opakované shyby. Shyb je ukončený, když brada dosáhne výšky žerdě hrazdy. Po každém shybu přechází hráč do svisu o napjatých pažích.

 

Pravidla:

Shyb se vykonává jen pomocí paží, bez pokmihu či přítrhu.

 

Hodnocení:

Počet správně provedených shybů. Testující počítá nahlas, při nesprávném shybu opakuje předešlou číslovku na znamení nesprávného provedení.

 

Dívky - výdrž ve shybu

(test 11)

Materiální vybavení:

Doskočná hrazda o průměru žerdě 2 – 4 cm, stolička, stopky.

 

Činnost testované osoby:

Hráčka vystoupí na stoličku a uchopí hrazdu nadhmatem s ohnutými pažemi tak, aby byla bradou nad hrazdou. Na znamení zdvihne nohy ze stoličky a visí v této poloze co nejdéle.

 

Pravidla:

Test končí, když brada klesne pod hrazdu nebo se nohama dotkne stoličky.

 

Hodnocení:

Čas s přesností 0,1 sekundy od okamžiku, kdy hráčka zvedne nohy ze stoličky do doby, než brada klesne pod hrazdu nebo se dotkne jakékoliv podložky.

 

Leh – sed opakovaně

(test 12)

Materiální vybavení:

Měkká podložka (žíněnka), stopky.

 

Činnost testované osoby:

Výchozí polohou je leh na zádech, nohy mírně pokrčeny v kolenou. Druhá osoba drží hráče za kotníky a tlačí jeho paty k podložce. Ruce spojeny za hlavou. Na znamení začne hráč provádět sed a natočení trupu tak, aby se dotkl levého kolena pravým loktem a opět se vrací do lehu. Při druhém sedu otáčí trup vpravo a levým loktem se dotkne pravého kolena. Činnost opakuje bez přerušení co nejdéle, maximálně však po dobu 2 minut.

 

Pravidla:

Při lehu se vždy hráč musí dotknout rukama podložky, při sedu dotknout kolena.

 

Hodnocení:

Počet sedů za 2 minuty. Za jeden sed se počítá vykonání pohybu s dotykem kolene. Zapisuje se celkový počet sedů.

 

Bodovací normy k testům speciální pohybové výkonnosti

a pomocné nákresy ke cvičením najdete ZDE