Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.

OTEVÍRACÍ DOBA:

Otevřeno po dohodě
Házenkářská hala - Heroldovy sady
(Holandská 669/1, Praha 10)

ZBOŽÍ V AKCI


O házené » Trenérské taktiky » Metodika tréninku » Testování pohybové výkonnosti

TESTOVÁNÍ POHYBOVÉ VÝKONNOSTI V HÁZENÉ

Jana Šafaříková a kolektiv – 1989 (aktualizováno)

A) TESTOVÁ BATERIE

 

1.  běh na 2 x 15 m

2.  driblink na 30 m

3.  hod míčem do dálky z místa

4.  pětiskok

5.  běh na 10 x 20 m

6.  dvanáctiminutový běh

7.  hloubka předklonu

8.  běh na 50 m

9.  hod plným míčem

10. skok daleký z místa

11. a) chlapci – opakované shyby

b) děvčata – výdrž ve shybu

12. leh – sed opakovaně

 

B) POPIS TESTŮ

 

Běh na 2 x 15 m

(test 1)

Materiální vybavení:

Hřiště na házenou, stopky nebo elektrická časomíra (fotobuňky), pásmo, lepící páska.

 

Příprava testu:

Dvěma rovnoběžnými čarami vyznačíme úsek 15 m. Při elektrické časomíře je ještě před startovní čarou ve vzdálenosti 0,5 m rovnoběžně s ní pomocná čára pro výchozí postavení testované osoby. Elektrická časomíra je v úrovni startovací čáry.

(obr. č. 1 – v příloze)

 

Činnost testované osoby:

a) Při měření stopkami:

Běží se souvisle dva 15 m úseky ve sportovní obuvi z polovysokého startu na zrakový signál, kterým je následující pohyb paže:

- upažit – připrav se

- vzpažit – pozor

- upažením připažit – vpřed

Hráč smí vyrazit opačným směrem až po dotyku nebo překročení vyznačené čáry jednou nohou.

 

b) Při měření elektrickou časomírou:

Běží se souvisle dva 15 m úseky ve sportovní obuvi z polovysokého startu. Hráč zaujímá postavení za pomocnou čárou, startuje sám po předběžném souhlasu osoby u elektrické časomíry. Hráč smí vyrazit opačným směrem až po dotyku nebo překročení vyznačené čáry jednou nohou.

 

Pravidla:

Test tvoří dvojí proběhnutí úseku předepsaným způsobem. Provádí se dvakrát proudovou metodou.

 

Hodnocení:

Čas od startovního povelu vpřed, u elektrické časomíry od proběhnutí roviny nad startovní čárou do proběhnutí druhého úseku s přesností 0,1 sekund u stopek a 0,01 sekund u elektrické časomíry. Kritériem výkonnosti v testu je lepší čas. Zapisují se výsledky obou pokusů.

 

Driblink na 30 m

(test 2)

Materiální vybavení:

Hřiště na házenou, míč na házenou odpovídající hmotností a rozměrem testované kategorii hráčů, stopky nebo elektrická časomíra, pásmo, lepící páska.

 

Příprava testu:

Dvěma rovnoběžnými čarami vyznačíme úsek 30 m. Při elektrické časomíře je ještě před startovní čarou ve vzdálenosti 0,5 m rovnoběžně s ní pomocná čára pro výchozí postavení testované osoby. Elektrická časomíra je v úrovni startovací čáry.

 

Činnost testované osoby:

a) Při měření stopkami:

Hráč startuje z hráčského střehu za startovní čárou na zrakový signál (pohyb paží – viz. test 1), v rukou drží míč. Vypouští jej z rukou současně s prvým krokem. Míč nesmí kulminovat nad temenem běžícího hráče. Po proběhnutí 30 m úseku musí hráč zakončit test chycením míče obouruč (míč může chytit nejdříve po proběhnutí cílem).

 

b) Při měření elektrickou časomírou:

Hráč startuje z hráčského střehu za pomocnou čárou sám po předběžném souhlasu osoby u elektrické časomíry (dále viz. a).

 

Pravidla:

Provádí se dvakrát proudovou metodou. Nesmí se porušit pravidlo hraní míčem.

 

Hodnocení:

Čas od startovního povelu vpřed, u elektrické časomíry od proběhnutí roviny nad startovní čárou do proběhnutí cílem s přesností 0,1 sekund u stopek a 0,01 sekund u elektrické časomíry. Kritériem výkonnosti v testu je lepší čas. Zapisují se výsledky obou pokusů.

 

Hod míčem do dálky z místa

(test 3)

Materiální vybavení:

Hřiště na házenou, 3 míče 1 kg pro kategorii mužů, starších a mladších dorostenců, pro ostatní kategorie 3 míče na házenou odpovídající hmotností a rozměrem testované kategorii, pásmo nejméně 25 m dlouhé.

 

Příprava testu:

Kolmo od odhodové čáry se položí na zem pásmo s číslicemi vzhůru. Ve vzdálenosti 20 m se vyznačí šíře výseče, tj. 3 m na každou stranu od pásma. Je-li k dispozici jen kratší pásmo, pokládá se nulová hodnota pásma do vzdálenosti 20 m od odhodové čáry a tato hodnota se přičítá. Doporučuje se pro rychlejší čtení vyznačit v těsné blízkosti pásma kolmé čáry (např. po 1 m) a u nich připsat číslicemi vzdálenosti  Medicinbaly a míče je třeba před testováním ověřit!

(obr. č. 2 – v příloze)

 

Činnost testované osoby:

Hází se od odhodové čáry z místa vrchním způsobem jednoruč. Při provádění hodu se hráč musí nepřetržitě dotýkat země aspoň částí jedné nohy (obdobně jako při 7 m hodu). Překročení čáry je možné až po odhodu.

 

Pravidla:

Hráč má tři pokusy bezprostředně za sebou. Hráč nesmí při hodu přešlápnout odhodovou čáru a míč musí padnout do výseče.

 

Hodnocení:

Zapisuje se délka jednotlivých hodů s přesností 10 cm. Vzdálenost se měří tak, že se vede myšlená kolmice od místa dopadu míče k pásmu. Při porušení některého pravidla testu se pokus započítává, ale neměří se. Kritériem výkonnosti v testu je nejlepší výkon.

 

Pětiskok

(test 4)

Materiální vybavení:

Hřiště na házenou, pásmo.

 

Příprava testu:

Pásmo se položí na zem číselnými údaji vzhůru. Nulová hodnota je na čáře, která určuje místo prvního odrazu.

 

Činnost testované osoby:

Hráč stojí za čárou, která určuje místo prvního odrazu s odrazovou nohou vpředu. V blízkosti pásma a bez nakročení překonává pěti skoky pouze z odrazové nohy co největší vzdálenost, poslední dopad může být obounož.

(obr. č. 3 – v příloze)

 

Pravidla:

Provádí se třikrát proudovou metodou.

 

Hodnocení:

Zapisuje se délka všech tří skoků s přesností 1 cm. Místem dopadu, které se zapisuje, je nejbližší část chodidla směrem k místu startu. Při porušení některého pravidla testu se pokus započítává, ale neměří se.

 

Běh na 10 x 20 m

(test 5)

Materiální vybavení:

Hřiště na házenou, stopky nebo elektrická časomíra.

 

Příprava testu:

20 m úsek je vyznačen středovou a brankovou čárou. Na středové čáře test začíná i končí.

 

Činnost testované osoby:

Běží se souvisle deset 20 m úseků, z polovysokého startu. Hráč smí pokaždé vyrazit opačným směrem až po dotyku nebo překročení vyznačených čar jednou nohou.

 

Pravidla:

Test tvoří deset proběhnutí úseku předepsaným způsobem. Provádí jeden nebo dva hráči současně. V případě, že hráč poruší pravidla testu nebo z jiných objektivních důvodů, pokus nedokončí, může hlavní rozhodčí testu výjimečně povolit nový pokus.

 

Hodnocení:

Čas od startovního povelu do proběhnutí 10. úseku s přesností 0,1 sekund u stopek a 0,01 sekund u elektrické časomíry. Zapisuje se výsledek jediného pokusu a ten je považován za kritérium výkonnosti.

 

Dvanáctiminutový běh

(test 6)

Materiální vybavení:

Lehkoatletická dráha, stopky. Při vyloučení testování na atletické dráze se využije házenkářské hřiště o rozměrech 40 x 20 m, na kterém se vyznačí okruh o délce 100m, 4 stojany nebo kužele.

 

Příprava testu:

Na atletické dráze se vyznačí křídou úseky po 50 m. Okruh na házenkářském hřišti se vyznačí stojany či kužely na vrcholech obdélníka.

(obr. č. 4 – v příloze)

 

Činnost testované osoby:

Hráč běží ve sportovní obuvi z vysokého startu individuálním tempem tak, aby uběhl za vymezenou dobu co nejvíce metrů. Běh lze prokládat chůzí. V 11. minutě a v 11. minutě 30 sekundě dostávají hráči informaci o tom kolik minut uběhli. Informace umožňuje upravit tempo běhu. Ve 12. minutě zazní signál a hráči se zastaví na místě, kam doběhli.

 

Hodnocení:

Počet naběhaných metrů s přesností 10 m. U každého hráče se zaznamenává (na pomocný záznamní arch) počet naběhaných kol čárkovací metodou ( | | | |  =  5 kol) a počet 50 m úseků, respektive 10 m úseků v nedoběhnutém kole. Nakonec se zapíše celkový počet metrů s danou přesností do archu pro záznam výkonů ve všech testech.

 

Hloubka předklonu

(test 7)

Materiální vybavení:

Lavička, měřítko.

 

Příprava testu:

Na lavičku se připevní měřítko tak, aby nulová hodnota měřítka byla v úrovni horní hrany lavičky.

 

Činnost testované osoby:

Výchozí polohou je mírný stoj rozkročný na lavičce za upevněným měřítkem (bosky), vzpaženo. Hráč vykonává zvolna hluboký předklon a snaží se konečky prstů dotknout měřítka co nejníže. V krajní poloze musí vydržet 2 sekundy.

 

Pravidla:

Nohy musí být v kolenou propnuté.

Kontrolu provádí testující tím, že si sedne na lavičku vedle testovaného hráče ve stejném směru, rukou uchopí koleno hráče tak, že má palec položený na čéšce a ostatní prsty pod kolenem. Test se opakuje třikrát bezprostředně za sebou.

 

Hodnocení:

Hloubka předklonu v cm vzhledem k úrovni stoje – pod úrovní jsou hodnoty kladné, nad úrovní záporné. Střední prsty určují hloubku předklonu. Kritériem výkonnosti je nejlepší pokus. Zapisují se všechny tři pokusy.

 

 

 

Běh na 50 m

(test 8)

Materiální vybavení:

Lehkoatletická dráha, stopky nebo elektrická časomíra.

 

Příprava testu:

Na atletické dráze se vyznačí 50 m úsek.

Při elektrické časomíře je ještě před startovní čarou ve vzdálenosti 0,5 m rovnoběžně s ní pomocná čára pro výchozí postavení testované osoby.

 

Činnost testované osoby:

a) Při měření stopkami:

Běží se ve sportovní obuvi z polovysokého startu na zrakový signál (pohyb paží viz. test 1)

 

b) Při měření elektrickou časomírou:

Běží se ve sportovní obuvi z polovysokého startu. Hráč zaujímá postavení za pomocnou čárou, startuje sám po předběžném souhlasu osoby u elektrické časomíry.

 

Pravidla:

Test se opakuje dvakrát. Mezi pokusy musí být minimálně 15 minut pauza. Hráč musí startovat z klidové polohy nikoliv z padavého startu.

 

Hodnocení:

Čas od startovního povelu vpřed, u elektrické časomíry od proběhnutí roviny nad startovní čárou do proběhnutí druhého úseku s přesností 0,1 sekund u stopek a 0,01 sekund u elektrické časomíry. Kritériem výkonnosti v testu je lepší čas. Zapisují se výsledky obou pokusů.

 

Hod plným míčem

(test 9)

Materiální vybavení:

Plný míč o váze 2 kg, pásmo, odhodová čára.

 

Příprava testu:

Pásmo se položí na zem číselnými údaji vzhůru. Nulová hodnota je na čáře, která určuje místo odhodu.

 

Činnost testované osoby:

Výchozí polohou je stoj rozkročný, čelem k místu odhodu, míč je v držení obouruč nad hlavou. Hráč provádí záklon, mírně pokrčí nohy v kolenou. Pohybem trupu a paží vpřed hází plný míč co nejdále před sebe. Nevyskakuje.

 

Pravidla:

Test se opakuje třikrát proudovou metodou. Hráč nesmí při odhodu přešlápnout odhodovou čáru.

 

Hodnocení:

Zapisuje se délka jednotlivých hodů s přesností 5 cm. Vzdálenost se měří tak, že se vede myšlená kolmice od místa dopadu míče k pásmu. Při porušení některého pravidla testu se pokus započítává, ale neměří se. Kritériem výkonnosti v testu je nejlepší výkon.

 

Skok daleký z místa

(test 10)

Materiální vybavení:

Pásmo, odrazová čára.

 

Činnost testované osoby:

Hráč stojí u odrazové čáry v mírném stoji rozkročném (na šířku chodidel). Hmitem podřepmo zapaží a odráží se do dálky se současným švihem paží vpřed. Poskok před odrazem není povolený.

 

Pravidla:

Test se opakuje třikrát proudovou metodou.

 

Hodnocení:

Vzdálenost místa dopadu od odrazové čáry s přesností 1 cm (měřeno kolmo na čáru odrazu). Kritériem výkonnosti je nejlepší pokus. Zapisují se všechny tři pokusy.

 

Chlapci - opakované shyby

(test 11)

Materiální vybavení:

Doskočná hrazda 230 – 250 cm vysoká o průměru žerdě 2 – 4 cm.

 

Činnost testované osoby:

Náskok v úchytu nadhmatem (testující hráč je ve svisu zklidněn – pomocníkem). Hráč vykonává na znamení opakované shyby. Shyb je ukončený, když brada dosáhne výšky žerdě hrazdy. Po každém shybu přechází hráč do svisu o napjatých pažích.

 

Pravidla:

Shyb se vykonává jen pomocí paží, bez pokmihu či přítrhu.

 

Hodnocení:

Počet správně provedených shybů. Testující počítá nahlas, při nesprávném shybu opakuje předešlou číslovku na znamení nesprávného provedení.

 

Dívky - výdrž ve shybu

(test 11)

Materiální vybavení:

Doskočná hrazda o průměru žerdě 2 – 4 cm, stolička, stopky.

 

Činnost testované osoby:

Hráčka vystoupí na stoličku a uchopí hrazdu nadhmatem s ohnutými pažemi tak, aby byla bradou nad hrazdou. Na znamení zdvihne nohy ze stoličky a visí v této poloze co nejdéle.

 

Pravidla:

Test končí, když brada klesne pod hrazdu nebo se nohama dotkne stoličky.

 

Hodnocení:

Čas s přesností 0,1 sekundy od okamžiku, kdy hráčka zvedne nohy ze stoličky do doby, než brada klesne pod hrazdu nebo se dotkne jakékoliv podložky.

 

Leh – sed opakovaně

(test 12)

Materiální vybavení:

Měkká podložka (žíněnka), stopky.

 

Činnost testované osoby:

Výchozí polohou je leh na zádech, nohy mírně pokrčeny v kolenou. Druhá osoba drží hráče za kotníky a tlačí jeho paty k podložce. Ruce spojeny za hlavou. Na znamení začne hráč provádět sed a natočení trupu tak, aby se dotkl levého kolena pravým loktem a opět se vrací do lehu. Při druhém sedu otáčí trup vpravo a levým loktem se dotkne pravého kolena. Činnost opakuje bez přerušení co nejdéle, maximálně však po dobu 2 minut.

 

Pravidla:

Při lehu se vždy hráč musí dotknout rukama podložky, při sedu dotknout kolena.

 

Hodnocení:

Počet sedů za 2 minuty. Za jeden sed se počítá vykonání pohybu s dotykem kolene. Zapisuje se celkový počet sedů.

 

Bodovací normy k testům speciální pohybové výkonnosti

a pomocné nákresy ke cvičením najdete ZDE