Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.

SHOWROOM

Šárka Raisová
Krhanická 360/26
Praha 4, 142 00

ZBOŽÍ V AKCI


O házené » Trenérské taktiky » Trénikové techniky (cvičení) » Cvičení pro trénink brankáře

Průpravná a herní cvičení pro nácvik

obranných činností brankáře

 Cvičení 1

 Nácvik chytání prudkých míčů směřujících na tělo. Důležité: nevyrážet. 2 brankáři stojí proti sobě 6-9m, přihrávají si prudké míče do prostoru kolem hlavy a ramen. Postupně přidávají na tvrdosti a míče nechytají, ale tlumí rukama a srážejí před sebe.

 Cvičení 2

 Nácvik chytání míčů letících do horní poloviny branky.Na brankovišti jsou dva hráči a každý má 5 míčů. Střídavě střílejí do pravého a levého horního rohu branky lehké míče. Brankáři se střídají po vystřelení asi 30 míčů.

 Cvičení 3

 Cvičení pro chytání míčů letících na zem. Nácvik obranného zákroku pomocí nohou.Na brankovišti stojí dva hráči a každý má 5 míčů. Brankář stojí u jedné tyče. Hráči střílejí lehké míče k opačné tyči nežli stojí brankář (všechny míče směřují na zem). Brankář se snaží vyrážet míče nohou. Ihned po zákroku zaujímá základní postavení u té tyče, kam směřoval míč. Provádí se v rychlém tempu tak, aby brankář stačil reagovat a zaujmout základní postavení.

 

Cvičení 4

 Nácvik pohybu v brance a změny základního postavení.

 a) na brankovišti jsou rozestaveni 4 hráči (2 křídla, 2 pivotmani) a přihrávají si mezi sebou. brankář  podle pohybu mění postavení v brance.

 b) Totéž – s tím rozdílem, že hráči přidávají náznak střelby a pak si přihrávají. Jeden hráč zakončuje cvičení střelbou.

 Cvičení 5

 Procvičování správné okamžité reakce na letící míč.Brankář stojí v brance zády ke střílejícímu (6 – 9 m). Brankář se na signál otáčí a chytá vystřelený míč. Signál se dává v okamžiku opuštění míče ruky. Rasance střelby je průměrná. dbát na to, aby se brankář otáčel střídavě na obě strany.

Cvičení 6

Základní cvičení pro chytání střel z křídla.Brankář stojí u tyče obě ruce nad hlavou – základní postavení při chytání z místa křídel. Trenér provádí:

 a) hází zpočátku lehké, později tvrdší míče do brankářova těla (dbát na to, aby brankář měl zadržený dech v době úderu míče, zpevněné svaly)

 b) hází míče mimo nohu (vzdálenější od tyče). Brankář reaguje. Dbáme na nadlehčení nohy – vytočení chodidla – ne úplné zvednutí nohy, ale posun těsně nad zemí.

 c) míče směřují do horní poloviny branky – brankář reaguje podle potřeby paží vzdálenější od tyče.

 Cvičení 7


Nácvik základního postavení a chytání při střelbě z křídla. Střílející hráči jsou postaveni v zástupu v prostoru křídla. Jeden za druhým nabíhá a střílí s naskočením nad brankoviště. Brankář reaguje na střely a snaží se neustále dodržovat správné brankářské postavení.

 Cvičení 8

Cvičení pro chytání střel z křídla. Střídavě z pravého a levého křídla nabíhají útočníci a střílejí. Po každé střele brankář mění postavení a chytá z druhého křídla. Je třeba dbát na optimální frekvenci střel tak, aby brankář stačil zaujmout základní postavení.

 Cvičení 9

Speciální cvik pro získání správného postavení v her. situaci. Totéž jako u cvič. 8. Stejné rozestavení hráčů jako v předchozím cviku. Hráč nabíhá, naznačuje střelbu a přihrává přes brankoviště nabíhajícímu křídlu. Křídelní hráč zakončuje střelbou. Pro zvýšení obtížnosti může volit první hráč namísto přihrávky též střelbu.

 Cvičení 10


Způsob dávkování při střelbě z místa spojky. Všichni hráči stojí v 10 – 12 metrové vzdálenosti od branky. Z levé strany (popř. pravé) nabíhá jeden hráč za druhým a střílí ze vzdálenosti 9 m. Provádí se opakovaně, co možná nejrychleji. Při každé sérii by se mělo vystřelit 50 – 60 ran.

 Cvičení 11


Totéž – pouze s tím rozdílem, že hráči nabíhají střídavě jeden zprava a jeden zleva. Tím postupují do středu. Brankář musí měnit postavení.

 Cvičení 12


Nácvik chytání střel přes blokujícího obránce. Na hranici 8 m stojí v dostatečné vzdálenosti od sebe 3 obránci. Útočníci nabíhají střídavě ze tří zástupů na svého obránce a snaží se jej libovolně obstřelit. Brankář chytá.

 Cvičení 13


Cvičení pro zvýšení postřehu a zorného úhlu.V prostoru spojky nabíhají současně tři hráči. Jsou předem dohodnuti a po společném náznaku střelby jeden z nich vystřelí. Můžeme postupně vzdálenost mezi útočníky zvětšovat, popř. nabíhá více střelců.

Cvičení 14

 Osvojování návyku práce nohou – postojový styl. Zamezíme tím chytání polovysokých míčů pádem. Nácvik herní situace, při které má brankář zakrytý rozhled. Cvičení pro zlepšení reakce a postřehu.Útočníci střílejí opakovaně všechny míče na zem, postupně přidávají střelbu polovysokých míčů (50  cm nad zem). Brankář se snaží všechny míče krýt nohou.

 

a) Ze 7-8 metrové vzdálenosti od dřevěné stěny nabíhají hráči jeden za druhým. Obstřelují stěnu tak, aby brankář neviděl střílejícího. Pouze střelba  ze země.


b) V případě, že na hřišti není stěna, stojí tři hráči ve vzpažení (neblokují). Útočníci cvičí stejně jako v př. a).

 c) Hráči nabíhají a střílejí přes stěnu – střelba s výskokem.

 

 Průpravná a herní cvičení pro zlepšení

pohybových schopností brankáře

 Cvičení 15

 Rozvoj obratnosti – umění padat. Gymnastické cviky pro obratnost jako např. kotouly (vpřed a vzad), pády do lehu provádíme vždy v průpravné části hodiny.

 Cvičení 16

 Obratnost. Brankář s jedním míčem za chůze či v pomalém poklusu vyhodí míč nad sebe. Před opětným chycením provede

 a) dřep – výskok a chycení míče před dopadem na zem,

 b) leh – vztyk a chycení míče,

 c) sed – vztyk a chycení míče,

 d) kotoul – vztyk a chycení míče

 Cvičení 17

 Cvičení pro rozvoj rychlosti paží. Brankář stojí v mírném stoji rozkročném. Snaží se co nejrychleji z připažení vzpažit (přes upažení). Tleskne dlaněmi nad hlavou a připaží, tleskne dlaněmi o stehna. Cvičení se cvičí 10x v co největším tempu.

 Cvičení 18

 Rychlost paží.

 a) Levá paže je stále ve vzpažení – pravá paže střídavě z připažení vzpažuje přes upažení. Stejně se vrací zpět do připažení.

 b) Totéž druhou paží.

 

Cvičení 19

Nohy – rozvoj odrazové síly nohou. Švédské lavičky (5-7). Cvičící zahajují z postavení pravým bokem k lavičkám. Poskoky po pravé noze (bez meziskoku) přes lavičky. Zpět po levé noze. Provádíme 3x po každé noze. Dbáme na plynulost, nesmíme se otáčet do směru pohybu – stále bokem.

 Cvičení 20


Totéž. Lavičky stojící těsně za sebou (3-4) přeskakují brankáři opakovanými odrazy z pravé na levou nohu. Začínáme bokem k lavičce a odrazem ze vzdálenější nohy.

 Cvičení 21

 Velmi důležité cvičení pro brankáře. Rozvoj rychlosti nohou. Dbáme, aby byly poskoky měkké a na špičkách.Švihadla – poskoky snožmo a jednonož střídavě po sériích. 50x snožmo = 150x. Při pravidelném cvičení zvyšujeme dávky. Začínáme se 600 skoky (4 série). Nejvíce pak 1200 skoků (8 sérii po 150 skocích). Mezi jednotlivými sériemi vkládáme přestávku se cvičením nezatěžujícím dolní končetiny.

  Cvičení 22

 Nácvik startu na míč a reakce. Krátké sprinty na vzdálenost 10 m opakovaně na optický či zvukový signál (vypuštění míče z ruky, mávnutí rukou, písknutí). Startujeme z různých poloh (stoj – čelem i zády do směru běhu, dřep, sed atp.). Série.

 Cvičení 23

 Cvičení pro zvýšení reakce a postřehu. Tenisové míčky – brankář stojí 3 m od pevné stěny. Za ním trenér (popř. druhý brankář ) hází míčky na stěnu. Brankář je chytá a vrací trenérovi dozadu. Postupně vzdálenost zkracujeme.

 Cvičení 24

 Totéž. Tenisové míčky – brankář stojí čelem ke stěně. Za ním po obou stranách další 2 brankáři. Střídavě hází míček o stěnu a brankář míček chytá do jedné ruky a vrací zpět. Házíme tak, aby míčky po odrazu směřovaly stranou od hráče.

 Cvičení 25

 Nácvik rychlé reakce a postřehu. Tenisové míčky – brankář stojí sám čelem ke stěně – nahazuje si míček na stěnu a chytá jej do jedné ruky. Obtížnost zvyšujeme přidáním různých cviků (dřep, obrat o 360 stupňů atp.).

 Cvičení 26

 Cvičení na zvýšení rozsahu pohybu v kyčelním kloubu a na protažení dvouhlavého stehenního svalu. Brankář stojí zády opřen o stěnu a přednoží jednu nohu. Trenér popř. další brankář udělá dřep a položí si jeho nohu na své rameno. Pomalu vstává a zdvihá nohu cvičícího brankáře. Rozsah pohybu je různý a řídí jej cvičící. Opakování 5x pravou a 5x levou nohou.

 Cvičení 27

 Cvičení na zvýšení postřehu a zlepšení koordinace pohybu. Brankář i trenér (druhý brankář) stojí proti sobě s míči na vzdálenost 2-3 m. Brankář si svůj míč nadhodí, zpracuje míč od trenéra a přihrává mu jej. Potom chytá svůj nadhozený míč. Přihrávky neustále zrychlujeme, popř. snižujeme výšku nadhozeného míče.

 Cvičení 28

Cvičení pro vidění v zorném úhlu a pro postřeh. Čelem k brankáři stojí dva spoluhráči s míčem. Střídavě přihrávají brankáři a ten míč vrací. Vzdálenost mezi dvěma přihrávajícími se neustále zvětšuje.

 Cvičení 29

 Posilovací cvičení pro lýtkové svaly a vytočení chodidel. Brankář je čelem ke stěně (zdi, postavené lavičce). Opakovaně kope vnitřním nártem do míše o stěnu. Vzdálenost 1 m od stěny. Můžeme zkracovat. Cvičíme oběma nohama. Brankář provádí cvičení na nohách.

 Cvičení 30

 Zlepšení rozsahu pohybu v kyčelním kloubu.Brankář stojí bokem k libovolné překážce (švédská bedna, židle, spoluhráč předkloněný apod.). Brankář unožením přešvihává nohu přes překážku. Po 10 pokusech si mění nohy.

 Cvičení 31

 Cvičení pro zlepšení práce nohou. Speciálně pro chytání míčů letících do hor. poloviny branky – odraz ze souhlasné nohy.Brankář stojí bokem k lavičce (50 cm vysoké). Opakovaně se odráží bližší nohou a vyskakuje na lavičku. Provádí nepřetržitě 30 vt. Druhá noha slouží pouze jako opora.

 Cvičení 32

Nácvik pohybu v brance a orientace pomocí tyčí. Po dobu 10-15 vt. se pohybuje brankář od jedné tyče k druhé. Přesouvá se cvalem stranou a vždy se dotkne tyče rukou. Provedení v maximální rychlostí.

Cvičení 33

Posílení břišního svalstva. Brankář se chytí rukama za horní břevno branky. Ve svisu chytá míče házené trenérem pouze nohama.

 

Průpravná a herní cvičení pro nácvik

útočných činností brankáře

 Cvičení 34

 Nácvik přesnosti, založení rychl. útoku. Brankář stojí v určité vzdálenosti od určeného cíle (tyč branky, železná hůl, strom atd.), 5-8 míčů se snaží přímou a prudkou přihrávkou zasahovat určený cíl. Vzdálenost 10-25 m.

 Cvičení 35


Brankář stojí v brankovišti, na každé straně vedle brankových tyčí vždy 5 míčů. Cvičící brankář vybíhá z branky a střídavě sbírá míče a přihrává dvěma hráčům, kteří stojí za půlicí čarou.

 Cvičení 36


Nácvik založení rychlého útoku. Přesnost a rychlá reakce na vzniklou herní situaci. V křídelních pozicích stojí dva zástupy útočících hráčů.Ve dvojicích vybíhají a zakládají rychlý útok. Povelem k vyražení je odhod míče trenérem (popř. druhým brankářem) směrem na branku. Na soupeřově polovině se pohybuje jeden obránce, který střídavě naznačuje pohyb do stran k jednomu z útočníků. Brankář podle situace volí přihrávku jednomu z nich (výhodněji postavenému).

 Cvičení 37

Nácvik založení rychl. útoku

- rychlá reakce

- správná přihrávka

- jeden ze způsobů dávkování

Na hranici brankoviště je rozestavěno 8-10 míčů. Po celém prostoru hřiště se pohybuje stejný počet hráčů. Brankář v brance stojí zády do hřiště. Na povel vybíhá, zdvihne první míč, přihrává jednomu hráči a vrací se zpět k brance, kde se dotkne rukou tyče. Pokračuje tak dlouho, dokud neodhodí všechny míče. Přihrávat smí pouze těm hráčům, kteří prozatím nemají míč. Hráči nesmějí míč schovávat či jinak brankáře klamat.

 Cvičení 38

 Nácvik první fáze založení rychl. útoku. Rychlost a obratnost. Brankář sedí (leží) v brance. Trenér mu hází opakovaně míče ze vzdálenosti 9 m. Míče směřují na branku, ale z dosahu brankáře nebo úplně mimo branku. Brankář se snaží v nejkratší době získat míč a přihrát trenérovi. Povelem je opuštění míče ruky.

 Cvičení 39


Nácvik druhé fáze založení rychlého útoku s možností vstřelení branky samotným brankářem. Z prostoru křídla vybíhá útočník. V protější brance stojí brankář, který volí střídavě vyběhnutí do přihrávky nebo zaujímá základní postavení v brance.

 Cvičení 40


V každém rohu hřiště stojí jeden hráč – obránce a útočník. Obránce přihrává míč brankáři, což je povelem pro útočníka k vyražení do útoku. Obránce vybíhá také se snahou zabránit akci. Brankář přihrává útočícímu hráči buď přímou a prudkou přihrávkou nebo volí přihrávku obloukem přes bránícího hráče.

 Cvičení 41


Příklad testu pro založení rychlého útoku (rychlost a přesnost). Na hranici brankoviště (na přesně vymezených místech – v křídlech, před tyčemi a vedle tyčí) je položeno 6 míčů. Na soupeřově polovině stojí dva hráči. Brankář stojí v brance a dotýká se terče (míč, dres atd.), který leží na brankové čáře. Na povel vybíhá k některému míči a přihrává jednomu ze dvojice, která stojí na druhé polovině hřiště. Vrací se zpět k terči, dotkne se jej a pokračuje do té doby, než odhodí poslední míč. Počítá se výsledný čas a přesnost přihrávky (za přesnou považujeme jen tu, po které nemusí chytající měnit postavení).